PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - plik w pdf

Dla klasy drugiej

pytania - algebra - plik w pdf
pytania - geometria - plik w pdf
praca klasowa - symetrie - plik w pdf
praca klasowa - potęgi - plik w pdf
praca klasowa - pierwiastki - plik w pdf
praca klasowa - układy równań - plik w pdf
praca klasowa - twierdzenie Pitagorasa - plik w pdf
wzory - plik w pdf
praca klasowa - wielokąty i okręgi- plik w pdf

Dla klasy trzeciej

pytania z algebry - plik w pdf
pytania z geometrii - plik w pdf
pytania (podstawa "10") - plik w pdf
pytania (podstawa dla wybranych) - plik w pdf
praca klasowa - bryły - plik w pdf
praca klasowa - doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo - plik w pdf
praca klasowa - elementy nauki o funkcjach - plik w pdf
praca klasowa - figury podobne - plik w pdf
próbny egzamin - plik w pdf
wzory - plik w pdf
egzamin gimnazjalny - plik w pdf
bryły obrotowe - plik w pdfStrona ZSRCKU w Wolborzu
Zajrzyj !